วันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2556

สูตรคูณพาเพลิน

      เนื่องในการอบรมสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี จึงได้รวบรวมเพลงที่ใช้ประกอบการอบรม เรื่อง บูรณาการสานสัมพันธ์เธอและฉันเรียนร่วมกัน
สาระวิชาคณิตศาสตร์

 

ที่มา http://youtu.be/wxGjWoaEykcสาระวิชาภาษาไทย
 

ที่มา  http://youtu.be/-J3j6JYsONY 

 ที่มา http://youtu.be/R4VNY2pT3CY 

 ที่มา http://www.youtube.com/watch?v=Yb92d0MBjXU


สาระวิชาภาษาไทย

 

 ที่มา  http://youtu.be/VNqAE4bGvrw
ที่มา http://youtu.be/e1jqueEial8
 
ที่มา  http://youtu.be/H_1GCK3WDRIสาระวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม


 

ที่มา  http://youtu.be/iXO3lJgvrZU

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น